Background-image
2019-2020 Results

 

CQ Championships                   PDF       TM file      MM file

Blackwater D. Meet                  PDF       TM file      MM file

13 & Under Championships       PDF         TM file        MM file

Emerald GJ Lalor                      PDF       TM file      MM file

Biloela SC Meet                         PDF       TM file      MM file

Barcaldine Oasis                       PDF       TM file      MM file

Harbour City                              PDF       TM file      MM file

CQ  Sprint Championships        PDF       TM file      MM file

Tieri Swim Meet                        PDF       TM file      MM file

Liquid Energy                            PDF       TM file      MM file

Rocky City Development          PDF       TM file      MM file

Emu Park Skins                         PDF       TM file      MM file

Longreach Swim Meet               PDF       TM file      MM file

Springsure Swim Meet              PDF       TM file      MM file

Moranbah Highlanders Meet     PDF       TM file      MM file

Biloela Open                               PDF       TM file      MM file

Tropic of Capricorn Swim Meet  PDF       TM file      MM file

John Dahl Spring Spring Meet    PDF       TM file      MM file

Beef City                                     PDF       TM File     MM File

John Dahl Spring Sprint              PDF       TM File     MM File

Rocky City Spring Sprint             PDF       TM File     MM file

Rocky City Winter SC meet         PDF       TM file

Emu Park Winter SC meet           PDF      TM file      MM file